Forskningsprosjekt


Eksponering for vibrasjoner fra håndholdt verktøy og risiko for utvikling av hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS) blant spesialiserte veiarbeidere

Prosjektbeskrivelse:
I dette doktorgradsprosjektet skal hendene til tidligere spesialiserte vegarbeidere undersøkes for mulige tidlige og sene helseeffekter etter arbeidsrelatert eksponering for vibrasjoner fra håndholdt verktøy. 90 vegarbeidere ansatt i Mesta (30 fjellsikrere, 30 rekkverksmontører og 30 lavt eksponerte vegarbeidere) skal inkluderes og inviteres til en helseundersøkelse i et samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og STAMI hvert år i 5 år. Det skal informeres om prosjektet i et møte for alle ansatte i god tid før undersøkelsen starter. Det er utarbeidet skriftlig informasjon og samtykkeerklæring som kan underskrives når arbeiderne kalles inn til helseundersøkelse. Studiens mål er å kartlegge eksponering av hånd-arm vibrasjoner ved fjellsikring og rekkverksmontasje, å måle eventuelle negative helseeffekter, og å studere sammenhengen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1031 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bente Ulvestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom egenfinansiering ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Seksjon for miljø og yrkesmedisin, Oslo universitetssykehus (OUS), og Mesta AS.

Prosjektleder og medarbeidere er ansatt ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Lønn til postdoc medarbeider og statistiker er delfinansiert via prosjektmidlene fra Forskningsrådet.

 Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 90

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: pHd
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2013 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst