Forskningsprosjekt


Genom-vid assosiasjonsstudie av irritabel tarmsyndrom og relaterte symptomer

Vitenskapelig tittel:
A genome wide association study (GWAS) of irritable bowel syndrome and associated symptoms

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en todelt GWAS av irritabel tarmsyndrom, ledet fra Karolinska i Stockholm. Det ønskes å undersøke både kvalitative og kvantitative aspekter ved tarmsymptomer ut fra genotypiske og fenotypiske data i hele det relevante HUNT 2 og 3-materialet, anslagsvis fra 76.000 deltakere. Studien deles inn i a) bruk av genotypiske HUNT-data for GWAS av irritabel tarmsyndrom, igjen sett opp mot lignende studier i den svenske SALT-studien på forekomst av syndromet hos tvillinger og b) bruk av genotypiske HUNT-data sett opp mot rapporterte tarmproblemer i spørreskjema. Data leveres forskerne avidentifisert fra HUNT.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1133 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Ness-Jensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prof Hveem and Farup, and Associate Professor D’Amato hold permanent positions at their respective Institutions. Eivind Ness-Jensen will be financed through NTNU, Biobank Norway, and Nord-Trøndelag Health Trust. Weronica Ek is financed by funds available to Mauro D’Amato. The running costs for the project (computational facilities and eventual experimental follow-up) will be covered by Mauro D’Amato with funding received from the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet - VR).Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 76000
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Sluttmelding/publikasjon: Genom-vid assosiasjonsstudie av irritabel tarmsyndrom og relaterte symptomer
Behandlet i REK
DatoREK
21.06.2013 REK midt
24.10.2014 REK midt
11.03.2016 REK midt
19.08.2016 REK midt
27.10.2017 REK midt
05.06.2019 REK midt