Forskningsprosjekt


Bruk av p-piller og økt fysisk aktivitet, biologi eller sosiologi? Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Vitenskapelig tittel:

Oral contraceptives and increased physical activity. Biology or sociology? Findings from the HUNT StudyProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke om p-piller påvirker fysisk aktivitetsnivå på fritiden hos kvinner. En betydelig andel av unge kvinner benytter p-piller. Mulige bivirkninger av medisinene kan derfor være av stor betydning både på individ og befolkningsnivå. P-piller inneholder hormoner som påvirker biologiske prosesser. En mulig biologisk effekt er påvirkning av fysisk aktivitetsnivå slik det er sett i dyreforsøk. Fysisk aktivitetsnivå får større og større helsemessig betydning i dagens samfunn på grunn av økende risiko for fedme. Men både bruk av p-piller og fysisk aktivitet kan være assosiert med sosioøkonomisk status. Derfor må assosiasjoner mellom p-pillebruk og fysisk aktivitet også vurdere slike konfunderende faktorer. Man skal undersøke disse assosiasjonene ved å bruke data fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), som inneholder både opplysninger om bruk av p-piller og fysisk aktivitet. Opplysninger om 10000 kvinner som deltar i HUNT skal brukes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1050 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: NTNU og Univ. of Sydney

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10000

Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2013 REK sør-øst