Forskningsprosjekt


Smerteblokade ved brystkirurgi (brystrekonstruksjon)

Vitenskapelig tittel:
Pecs-blokade som postoperativ smertelindring ved sekundær brystrekonstruktion

Prosjektbeskrivelse:
Brystkreft er den hyppigste cancer sykdom hos kvinner i Norge. Stadig flere kvinner opereres med brystrekonstruksjon etter brystkreftkirurgi. Kirurgisk brystrekonstruksjon er assosiert med klinisk betydningsfulle postoperative smerter og asienter som har gjennomgått brystrekonstruksjonsoperasjoner utvikler hyppig kroniske smerter. Som standard postoperativ smertelindring brukes oftest en kombinasjon av svake analgetika i form av paracetamol og sterke analgetika i form av opioider. Den smertestillende effekten av opioider begrenses av opioid relaterte bivirkninger som postoperativ kvalme (PONV), sedasjon, obstipasjon og respirasjonsdepresjon. Blanco et al. har nylig introdusert en ny type perifer nerveblokade, Pecs-blokade. Denne perifere nerveblokaden kan brukes til postoperativ smertelindring etter brystkirurgi og lokalanestetikum injiseres mellom brystmusklene. Den planlagte studien er en effektstudie hvor halvparten av pasientene får regional nerveblokade (PECS-blokade) i tillegg til standard smertebehandling, mens halvparten av pasientene får standard smertebehandling uten PECS-blokade. Studien er samtykkebasert, og til sammen 40 pasienter randomiseres til enten intervensjon med PECS-blokade eller til kontrollgruppe.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1073 Prosjektstart: 12.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ulrich Spreng
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:
Prosjektet har søkt forskningsmidler fra Vestre Viken HF . Prosjektmidler skal brukes til lønnsmidler (frikjøp av lege i spesialisering Hans Schmidt Rasmussen).


Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2013 REK sør-øst