Forskningsprosjekt


Anstrengelse utløst pustebesvær på grunn av obstruksjon i strupen

Vitenskapelig tittel:
Exercise induced stridor

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Klinisk erfaring tyder på at pustevansker utløst ved anstrengelse hos barn og unge kan skyldes at luftpassasjen i strupen hindres. Slike pustevansker oppfattes dessverre feilaktig som astmatisk sykdom i mange tilfeller. Det er derfor et behov for en bedret diagnostikk med tanke på å avklare årsakene til pustebesværet ettersom dette kan redusere unødig bruk av medikamenter med potensielle bivirkninger. En forbedret diagnostikk er også grunnlaget for å kunne tilby en mer målrettet behandling av mange barn og unge som har slike plager. Anstrengelse Utløst Larynx Obstruksjon (AULO) er en av flere navn på tilstanden. Det kreves anstrengelse for å få fram symptomene. Visualisering av strupen mens pasienten opplever symptomer kan gi en sikker diagnose. Formål: Vi har til nå hatt som formål å bedre diagnostikk ved AULO og har derfor utviklet en test som gjør det mulig å observere strupen kontinuerlig under en standard tredemølle belastningstest. Testen er kalt; Continuous Laryngoscopy Exercise (CLE) –test. Vi søker nå om å få fortsette våre studier, sentralt i dette står utredning av ulike behandlingsalternativer ved AULO samt måling av behandlingseffekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1259 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 30.09.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: John-Helge Heimdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Exercise induced stridor, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
18.10.2012 REK vest