Forskningsprosjekt


Tverrfaglig behandling av sykelig overvekt – registerstudie ved Akershus Universitetssykehus HF

Prosjektbeskrivelse:
Tverrfaglig livsstilsbehandling danner grunnlaget for forebygging og behandling av sykelig overvekt. Intensiv livsstilsbehandling og fedmekirurgi er ressurskrevende og tilbakefallsfrekvensen ved vektreduksjon er stor. I Helse Sørøst ble det fra 01.10.2011 innført en ny behandlingslinje der alle lokale sykehus skal tilby tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt før videre henvisning til regionale behandlingssentra. Unormale nivåer av ulike hormoner som lavt D-vitamin nivå, forstyrrelser i kalkstoffskiftet, lavt stoffskifte, forhøyede nivåer av stresshormon samt endringer i balansen i kjønnshormoner hos begge kjønn sees også hos overvektige. Målsetningen med studien er å vurdere sammenhenger mellom overvekt og flere hormonelle variable. Studien skal også vurdere effekter av tverrfaglig livsstilsbehandling ved lokalsykehus på vektreduksjon og livskvalitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2042 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Gretland Valderhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet vil bli finansiert gjennom endokrinologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Materiale fra biobank:
Registerstudie sykelig overvekt Ahus
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2013 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst