Generell forskningsbiobank


Regional forskningsbiobank Midt-Norge

Prosjektbeskrivelse:
Biobank for bruk av pasientmateriale i forskningprosjekt
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/901 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2003

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Jostein Halgunset
Forskningsansvarlig(e):  Helse Midt-Norge RHF
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge RHF


Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2013 REK midt
24.05.2013 REK midt
22.08.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt