Forskningsprosjekt


Svangerskap hos organtransplanterte kvinner 1996-2008

Vitenskapelig tittel:
Pregnancy outcome after organ transplantation

Prosjektbeskrivelse:
For organtransplanterte kvinner må den immunsuppressive behandlingen fortsette, overvåkes og dosejusteres gjennom svangerskap. Det er hyppigere komplikasjoner i denne risikogruppen. Svangerskapsoppfølging av spesialister med kontinuitet og spesiell tverrfaglig kompetanse er derfor sentralt. Studien har som siktemål å samle opplysninger om svangerskap og fødsel hos organtransplanterte kvinner for å optimalisere omsorgen for denne gruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1251 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bjørg Lorentzen
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst