Forskningsprosjekt


Endring i demens diagnose for pasienter utredet to ganger i prosjektet ”Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag"

Vitenskapelig tittel:

Sammenligning av demensdiagnosen for 106 pasienter utredet for kognitiv svikt to ganger, på sykehus og i sykehjemProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en studie som skal se på endringene i demensdiagnose i løpet av sykdomsforløpet. Studien "Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag" samlet inn data fra to kilder: 920 pasienter som ble utredet for kognitiv svikt ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i tidsperioden 1995 til 2010, og 720 sykehjemspasienter i kommunene i Nord-Trøndelag i tidsperioden 2010-11. All datainnsamling i prosjektet er ferdig. Ved sammenstilling av data fra pasienter utredet på sykehusene, og pasienter utredet på sykehjem, kom det frem at 106 pasienter hadde blitt utredet både på sykehus og sykehjem. I denne studien vil man beskrive disse 106 pasientene, hvor stor del av pasientene som endrer diagnose fra sykehusutredningen til sykehjemsutredningen, og hva som eventuelt kan forklare endringen i diagnose.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/808 Prosjektstart: 01.07.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studiens førsteforfatter vil gjennomføre studien og skrive en artikkel om resultater i studien, i sin overlege permisjon ved Helse NT høsten 2013. Prosjektleder vil veilede førsteforfatteren, med midler fra egen post doc tildeling.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 106

Del av forskningsprogram: Demens i Nord-Trøndelag
Helse og hukommelse, en kartlegging av demens i Nord-trøndelag
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst