Forskningsprosjekt


"Raskere tilbake" med lettere psykiske plager og sammnsattelidelser

Vitenskapelig tittel:

Raskere tilbake ved lettere psykiske- og sammensatte lidelser; en randomiserte kontrollert studieProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å vurdere effekten av et kort mestringsfokusert tilbud ved lettere psykiske plager, med hensyn til arbeidsførhet og symptomlette. Prosjektet ”Raskere tilbake ved lettere psykiske lidelser” i Vestfold har siden 2009 vært et samarbeid mellom Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og Klinikk for psykiatri og rus ved Sykehuset i Vestfold. Studien er en randomisert kontrollert studie. Det er planlagt tre behandlings ¬ alternativer med økende intensitet, behandling A, B og C. For å forhindre at deltakere med lettere plager ’overbehandles’ og de med mer tyngre plager ’underbehandles’, er det valgt et design hvor deltakere med lettere plager randomiseres til behandling A eller B og deltakere med moderate plager til B eller C. Deltakere rekrutteres blant alle pasienter som henvises til poliklinikken ved Raskere Tilbake ved Sykehuset i Vestfold. I alt 200 personer rekrutteres. Deltagerne blir informert om prosjektet ved henvisning ved klinikken. I tillegg til data knyttet til subjektive helseplager og psykiske plager skal det innhentes trygdedata fra NAV.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1034 Prosjektstart: 19.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: aage indahl
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Egene midler

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2013 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst