Forskningsprosjekt


Økt livskvalitet for personer med funksjonshemming gjennom fysisk aktivitet

Prosjektbeskrivelse:
Flere studier har vist at personer med funksjonsnedsettelse utvikler en passiv livsstil som igjen har negative innvirkninger på helsetilstand. Overordnet mål for Interreg-prosjektet er å øke deltakelsen i fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Trøndelag og Jämtland (Sverige). Målet med dette delprosjektet er å identifisere kritiske parametere/barrierer og faktorer som motiverer til deltakelse i fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Jämtland og Nord- og Sør-Trøndelag. Det skal etableres en kravspesifikasjon i forhold til barriærer og behov for deltakelse i fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Resultatene skal brukes for å initiere tiltak for nye aktive innen idrett for funksjonshemmede. Problemstillinger/spørsmål som skal besvares er: Hva er barrierene for å delta i fysisk aktivitet for funksjonshemmede (fysiske, sosiale, hjelpemidler, tilgjengelighet)? Hva er motivasjonen for å delta i fysisk aktivitet for funksjonshemmede? Hvilke tiltak må igangsettes for å øke rekrutteringen og deltakelse i fysisk aktivitet for funksjonshemmede? Ved bruk av spørreskjema kartlegges behovene funksjonshemmede har i fohold til deltakelse i fysisk aktivitet. Dette skal brukes som grunnlag for å utvikle en liste over prioriterte behov og krav, og gi oss svar på hva brukerne (de egentlige ekspertene) faktisk har behov for. Spørreskjemaet (som foreligger som utkast) er utviklet på bakgrunn av samtaler med 20 funksjonshemmede fra Trøndelag og Jämtland med tema som omhandlet barriærer og ønsker i forhold til et tilbud om trening/mosjonsaktiviteter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1268 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Mariann Sandsund
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Prosjektet "Økt livskvalitet for personer med funksjonshemming gjennom fysisk aktivitet" er et Interreg-prosjekt som ledes fra Jämtlands Läns landsting. Delprosjektet det søkes om godkjenning for her har prosjektledelse ved SINTEF Teknologi og samfunn ved Mariann Sandsund.
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt