Forskningsprosjekt


Screeninghistorikk til kvinner med livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:
Screening histories of women with invasive cervical cancer

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil undersøke årsaker til utviklet invasiv livmorhalskreft i en populasjon dekket av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, og det kvantitative forholdet mellom årsakene. Man vil kunne skille mellom manglende tilslutning til retningslinjer når det gjelder screeninghyppighet og oppfølging av positive screeningresultater, falske negative cytologiske celleprøver og HPV-prøver, samt falske negative biopsier. Forskjeller i de kvantitative forholdene av ulike årsaker for plateepitel- og adenocarcinom kan også påvises. Med hjelp av analyse av screeninghistorikken til kvinner med kreftdiagnose kan manglende kvalitet i ulike deler av prosessen identifiseres slik at målrettede tiltak kan settes inn for å forbedre den forebyggende effekten av programmet. Krefttilfellene er tegn på prosessvikt og utgjør det beste utgangspunktet for slik kvalitetssikring. Resultatene fra studien vil danne grunnlag for liknende undersøkelser andre steder i Norge, og for målrettet forbedring av screeningprogrammet. Materialet utgjør ca 240 plateepitelcarcinomer og 60 adenocarcinomer histologisk påvist ved avdeling for patologi, Drammen sykehus i tidsrommet 1997-2012. I tillegg vil 1-2 kontroller for hver prøve inkluderes. Screeninghistorikken med celleprøver og biopsier besvart før diagnose kobles med screeningdatabasene for cytologi, HPV-tester og histologi ved Kreftregisteret. Det er søkt fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/790 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Stefan Lonnberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lønn for personel ved Kreftregisteret vil bli dekket av ordinære lønnsmidler. Lønn for patolog ved Drammen sykehus vil blli dekket av ordinare lønnsmidler. Det søkes om lønnsmidler for sekretærhjelp, bioingeniørhjelp og innsamling av materiale ved Drammen sykehus til 50 000 Kr fra Vestre Viken HF plus 10 000 Kr for diverse utstyr. I tillegg søkes det om 120 000 Kr fra Vestre Viken HF for analyse av HPV-type fra hvert kreft-tilfelle.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi Sykehuset Buskerud
Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2013 REK sør-øst