Forskningsprosjekt


HUNT-MI: Samlesøknad

Vitenskapelig tittel:
Samlesøknad for genetiske analyser i regi av prosjektet HUNT-MI

Prosjektbeskrivelse:
Hjerte-karsykdom er den ledende årsaken til død og uførhet i den vestlige verden. Det genetiske bidraget er imidlertid dårlig forstått. Prosjektsamarbeidet HUNT-MI ønsker å øke forståelsen av den arvelige komponenten ved å undersøke sammenhenger mellom genetisk variasjon og hjerte- og karrelaterte sykdommer. Dette er en samlesøknad som omfatter tre tidligere REK-godkjente søknader (2011/823, 2011/826 og 2013/652), og endringer i disse. Prosjektet har siden opprinnelig godkjenninger mottatt prosjektstøtte, og man ønsker nå å utvide prosjektomfanget. Utvidelsen vil først og fremst gjelde genotyping. Alle foreslåtte endringer bygger på samme studiepopulasjon, samme genotypingsteknologi og samme datadelingsvilkår som er beskrevet i de opprinnelige søknadene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/900 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 01.05.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristian Hveem
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektene er allerede finansert via Samarbeidsorganet, Norges forskningsråd og National Institute of Health.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Gentisk epidemiologi, Nivå: PhD og Post doc
Del av forskningsprogram: HUNT.
Materiale fra biobank:
HUNT Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2013 REK midt