Forskningsprosjekt


Validering av oppslag 27 i Norsk Indeks

Vitenskapelig tittel:
Validation of Norwegian index for medical emergency assistance criteria 27-lowered conciousness and pareses.

Prosjektbeskrivelse:
Medisinske nødtelefoner til 113 besvares av sykepleiere ved Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) rundt om i Norge. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et verktøy som hjelper dem å raskest mulig finne ut hva som er problemet, hvor mye det haster og hvilket tiltak som er best. Formålet med prosjekter er å validere indeksen ved å se på kriteriekode 27 - ”Nedsatt bevissthet – lammelser”, og undersøke i hvilken grad dette oppslaget korrelerer med diagnosen hjerneslag. Det vil prosjektgruppen gjøre ved å sammenligne pasienter med kriteriekode 27 fra AMK og pasienter med hjerneslagdiagnose fra sykehuset. En vil innhente data fra samtlige pasienter (opp mot 28500) som har vært i kontakt med AMK Bergen i studieperioden 1.1.2011-1.2.2012. Data skal innhentes fra pasientjournal og fra Norstrokeregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/982 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.10.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Erik Zakariassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Stipendiat lønnes av Stiftelsen norsk luftambulanse, Forsknings- og utviklingsavdelingen

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 28500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: ph.d.
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK vest
18.08.2016 REK vest
06.06.2017 REK vest
07.03.2018 REK vest