Forskningsprosjekt


Fysisk trening for å øke livskvalitet blant ruspasienter

Vitenskapelig tittel:

The impact of physical activity on adult substance use disorder patients’ quality of lifeProsjektbeskrivelse:
Denne pilotstudien har til hensikt å måle om ruspasienter eller tidligere ruspasienter (med "substance use disorders", eller “SUD”) opplever noen endringer i sin generelle livskvalitet (quality of life, eller “QoL”) etter et 10-ukers program med fysisk aktivitet i grupper, og i så fall hvilke funksjonsområder (QoL domener) som er mest påvirket. This application has been completed after collaboration between Prof. Thomas Clausen and his master's student, Ley Muller, and is therefore a mix of English and Norwegian. We hope this is acceptable, and are happy to submit a later version in only Norwegian. Any remaining attachments, such as the samtykkeskjema, will also be translated into Norwegian before the study's start.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1565 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.07.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ashley Muller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet drives med frivillige bidrag og uten ekstern finasniering.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: International Social Welfare and Health Policy, Nivå: masters
Behandlet i REK
DatoREK