Forskningsprosjekt


Bevissthet og kunnskap om og forekomst av brystrekonstruksjon hos kvinner med brystkreft som får fjernet brystet

Vitenskapelig tittel:
Awareness and uptake of breast reconstructive surgery in patients scheduled for mastectomy

Prosjektbeskrivelse:
Det har blitt mer oppmerksomhet rundt rekonstruksjon etter brystkreft. Det er ingen norske studier som viser hva norske kvinner mener og vet om rekonstruksjon. Prosjektets formål er å få svar på hva kvinner i Norge vet om muligheter for rekonstruksjon etter å ha fått fjernet bryst pga. brystkreft, videre om det er noe de selv ønsker å velge eller om det ikke er vesentlig i behandlingssammenheng. Data skal innhentes fra pasientjournal og spørreskjema. 400 kvinner skal rekrutteres fra St. Olavs Hospital, Sykehuset Levanger, Molde sykehus og Bodø sykehus. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1105 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Irene Hagen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Få utgifter, ingen store. Utgifter til spørreskjema dekkes av det enkelte deltakende sykehus.
Opstad Sinding har fullført forskerlinjen og har et reelt godt håp om et sluttføringsstipend etter at han er ferdig med sin LIB stilling om et og et halvt år.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
21.06.2013 REK midt
04.04.2014 REK midt