Forskningsprosjekt


Kroppsbilde og grunner for rekonstruksjon hos brystkreftpasienter som gjennomgår umiddelbar brystkrekonstruksjon

Vitenskapelig tittel:
Body image and reasons for reconstruction in patients with breast cancer undergoing immediate breast reconstructionBody image and reasons for reconstruction in patients with breast cancer undergoing immediate breast reconstruction

Prosjektbeskrivelse:
Det har blitt et økende krav om umiddelbar brystrekonstruksjon hos brystkreftpasienter som må fjerne brystet. En av grunnene er antatt mindre psykologisk stress hos de som slipper å ha en periode uten et eller begge bryst. Man ønsker nå å se på hvilke grunner kvinner har for å velge umiddelbar rekonstruksjon og hvordan det innvirker på kroppsbilde og livskvalitet. Data skal innhentes fra pasientjournal og spørreskjema. 70 kvinner skal rekrutteres fra St. Olavs Hospital, Sykehuset Levanger, Molde sykehus og Bodø sykehus. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1104 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.02.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Irene Hagen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Utgifter til papir etc. dekkes av prosjektleders driftsmidler eller den enkelte institusjon som deltar (Molde, Bodø, Levanger). Opstad Sinding har fullført forskerlinjen og har godt håp om sluttføringsstipend slik at han kan gjøre databearbeiding,analyser, skriving  og publisering.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
21.06.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
28.02.2014 REK midt
09.05.2014 REK midt