Forskningsprosjekt


Prøvetagning ved Influensa A infeksjon

Vitenskapelig tittel:
Dyp neseprøve og halsprøve ved influensa A infeksjon

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet ønsker man å utføre dyp neseprøve og halsprøve hos seksti Influensa A (H1N1) positive pasienter innlagt ved Sørlandet Sykehus HF, for å se om det er noen forskjell i virusmengde undersøkt ved direkte PCR i de to forskjellige prøvene. Det skal rekrutteres pasienter som er innlagt på somatisk medisinsk avdeling, over atten år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1264 Prosjektstart: 15.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Susanne Miriam Sørensen Hernes
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Institutt for indremedisin/ Universitetet i Bergen, Nivå: Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst