Forskningsprosjekt


Fordøyelsessystemet og betennelse

Vitenskapelig tittel:

Effekter av Methylococcus capsulatus (Bath) på inflammatoris tarmsykdom og mukosale immunsystemet- in vitro studier. 

Effects of Methylococcus capsulatus (Bath) on inflammatory bowel disease and mucosal immunology- in vitro studies Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å undersøke hvordan bakterien Methylococcus capsulatus (Bath) påvirker betennelsestilstander i tarmen. Det skal gjøres in-vitro studier av Bath for å se på effekter på ulike populasjoner av immunceller isolert fra blod. Blodgivere ved blodbanken på Sykehuset Østfold skal forespørres. I denne studien vil man bruke et blodprodukt som kalles buffycoat og som fremstilles ved at blodceller fjernes fra blodet. Studiens koblingsnøkkel skal oppbevares hos blodbanken ved Sykehuset Østfold. Forskningsgruppen får ikke tilgang til personidentifiserende opplysninger og ingen resultater fra studiens analyser skal tilbakeføres til den enkelte giver. Det er søkt om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank, ”Blodceller-in-vitro studier”.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/858 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 30.05.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Morten Jacobsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er finansiert av Sykehuset Østfold.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25

Materiale fra biobank:
Blodceller in-vitro studier
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst