Generell forskningsbiobank


Humant blod og celler fra blod til basalforskning og serum til celledyrking

Prosjektbeskrivelse:
Bruk av fullblod, bestemte celler i blod og serum er en viktig del av forskning på mange biologiske hendelser og sykdommer hos mennesker, deriblant kreft og sykdommer i immunapparatet. Blodet og bestemte celler som framstilles fra blodet tenkes brukt til forskningsformål direkte, mens mange celletyper krever humant serum satt til mediet de dyrkes i for å overleve. Det er mange ganger mulig å bruke humane cellelinjer og blod, celler og serum fra dyr, men de blir bare gode eller mindre gode tilpasninger til menneskets biologi. Humant blod utgjør dermed et helt nødvendig fundament for drift av et cellebiologisk forskningslaboratorium som arbeider med problemstillinger relatert til mennesker. Blodprøvene gis av blodgivere som ikke har kjent sykdom. Det er imidlertid blodet, bestemte celler og serum som er av interesse og ikke den enkelte donor alene eller som del av en gruppe. Forskningsprosjekt der det skal sammenlignes egenskaper eller responser i forskjellige persongrupper, vil det bli søkt separat om godkjenning til å gjennomføre fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2245

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Asbjørn Magne Nilsen


Behandlet i REK
DatoREK
04.12.2009 REK midt
15.02.2013 REK midt
25.10.2013 REK midt
28.02.2014 REK midt