Forskningsprosjekt


Spørreskjema til utredning av auditive prosesseringsvansker

Vitenskapelig tittel:

Spørreskjema ved utredningen for auditive prosesseringsvansker hos barn i alderen 8-15 årProsjektbeskrivelse:
Utredning av auditive prosesseringsvansker (APD) hos barn er komplekst og tidkrevende, og det er behov for finne et egnet spørreskjema som kan bidra med opplysninger i utredningsfasen. Hensikten med studien er å teste ut spørreskjemaet ”CHAPS” (Children`s Auditory Performance Scale). Skjemaet inneholder spørsmål om hørselsfunksjonen til barnet i 6 ulike lyttesituasjoner, og brukes i flere land. Man ønsker også å teste ut om det er forskjeller i funksjonsnivået i ulike lyttesituasjoner til barn med mistenkt APD, barn med påvist hørselstap og barn uten kjente auditive vansker. Studien er en prospektiv kontrollert studie, med 3 grupper: 1) barn med mistenkte hørselsvansker, 2) barn med påvist hørselstap og 3) barn uten mistenkte hørselsvansker.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/893 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ståle Nordgård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet har fått finansiell støtte fra Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs Hospital HF og NTNU Det medisinske fakultet for 2012. Datainnsamlingen vil ellers delfinansieres av ØNH- avdelingen på St Olavs Hospital, som en del av driften ved høresentralen.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2013 REK midt
24.05.2013 REK midt
29.11.2013 REK midt