Forskningsprosjekt


Sammenhengen mellom små mengder albumin i urinen og hjerte/kar- og nyresykdom.

Vitenskapelig tittel:
Mikroalbuminuri som markør for redusert nyrefunksjon og kardiovaskulær sykdom.

Prosjektbeskrivelse:
Mikroalbuminuri (MA), eller lavgradig albuminuri, dokumenteres som en av de viktigste fellesmarkørene for den generelle karskaden som skjer i både nyrer- og hjerte. Albumin, som normalt er i blodbanen, lekker ut i urinen pga økende endotel dysfunksjon i den atherosklerotiske prosessen. I HUNT 2 ble albumin målt i urinprøver hos diabetikere, behandlede hypertensive og et tilfeldig utvalg "friske" (totalt n=9598). Det er publisert flere artikler i internasjonale tidsskrift med resultater fra dette materialet. Dette prosjektet er en oppfølgingsstudie hvor personene som leverte urin til albuminundersøkelse i HUNT 2 også ble invitert til det samme i HUNT 3. I tillegg er alle nye diabetikere og et nytt "friskt" utvalg utplukket. Formålet med studien er å undersøke utviklingen av MA over tid i relasjon til risiko og utvikling av kardiovaskulær og renal sykdom og død hos diabetikere, hypertensive og antatt friske personer. Dette vil øke kunnskapen om MA som sykdomsmarkør og klinisk verktøy.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1357 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.10.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solfrid Romundstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiologi, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: HUNT
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt