Forskningsprosjekt


Effekt av fiske- og olivenolje på lipider og inflammasjonsmarkører hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi

Vitenskapelig tittel:
Effect of fish- and olive oil on lipids and inflammatory markers in patients with familial hypercholesterolemia

Prosjektbeskrivelse:
Personer med familiær hyperkolesterolemi har betydelig oversykelighet av hjertekarsykdommer. Det er godt grunnlag for at kosthold er en viktig faktor for sykdomsutvikling i denne gruppen og at inntak av fettstoffer er særlig viktig. I foreliggende prosjekt vil forskerne studere av inntak av tre ulike oljeblandinger på konsentrasjon av fettstoffer i blodet relatert til hjertekarsykdommer, cellemembranens sammensetning av bestemte fettstoffer og betennelsesmarkører i blodplasma. Studien planlegges gjort dobbelt blindet og med 16 uker med tilførsel av en av oljeblandingene. Forskerne peker på at oljeinntaket kan være ubehagelig rent smaksmessig og ”magemessig”, men at det ikke er noen bekymring helsemessig. Prosjektet forutsetter opprettelse av forskningsbiobank. Samtykke skal innhentes. Resultatene av analysene blir avidentifisert. Nøkkel er beskyttet og oppbevares i Rikshospitalets system.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1305 Prosjektstart: 15.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Leiv Ose
Forskningsansvarlig(e):  Lipidklinikken
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst
08.10.2009 REK sør-øst