Forskningsprosjekt


Forebygging av forvirring hos pasienter med akutt hoftebrudd

Vitenskapelig tittel:
Hip Fracture - Delirium prevention study

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke om etablering av en spesialavdeling for eldre hoftebruddspasienter fører til en reduksjon i forekomst, varighet og alvorlighetsgrad av delir samt en reduksjon i dødelighet. Alle pasienter over 65 år som innlegges med hoftebrudd i løpet av en 6-månedersperiode inkluderes. Inklusjonsperioden deles i to. Ordinær behandling i første del sammenlignes med behandling i spesialavdeling i studiens andre del. 300 pasienter skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1255 Prosjektstart: 15.10.2009 Prosjektslutt: 31.10.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gurkirpal-Singh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Hoftebrudd hos eldre, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst