Forskningsprosjekt


Vurdering av postnatal hypovolemi hos fostre/barn med gastroschise

Prosjektbeskrivelse:
Gastroschisis er en bukveggsdefekt der fosterets tarmer protuderer ut i amnionvæsken. Fostre med gastroschisis har økt risiko for intrauterin død (10-15%) i slutten av svangerskapet. En av teoriene for den økte risikoen for intrauterin fosterdød er at tap av proteiner ut i amnionvæsken kan føre til hypovolemi og dermed nedsatt funksjon av det kardiovaskulære systemet. Dette kan komme til uttrykk som patologisk cardiotokografi (CTG). Det er vel kjent at nyfødte med gastroschisis er hypovoleme men intrauterint er hypovolemi vanskeligt å kvantifisere. I dette prosjektet vil man se om det finnes noen korrelasjon mellom forhold pre- og postnatalt. Man vil se på behovet av tilført væske postnatalt samt andre faktorer som sier noe om hydreringsgrad som mål på hvor hypovoleme fostrene har vært. Studien baseres på retrospektiv gjennomgang av journaldata av 40 pasienter fra kvinneklinikken og barneklinikken ved St Olavs Hospital, Trondheim.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/892 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Brantberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: 0

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin studiet, Nivå: Hovedoppgave termin 10
Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2013 REK midt