Forskningsprosjekt


Telemedisinsk konsultasjon for hodepine hos nevrolog

Vitenskapelig tittel:
Telemedisinsk konsultasjon for hodepine. En randomisert studie blant hodepinepasienter henvist fra fastlege til nevrolog

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke om pasienter som får telemedisinsk konsultasjon hos nevrolog opplever at de får et likeverdig tilbud som om de skulle fått en ordinær konsultasjon hos nevrolog. 180 pasienter skal inkluderes i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1430 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 23.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Svein Ivar Bekkelund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst