Forskningsprosjekt


Hvorfor kontakter kreftpasienter fastlegen?

Vitenskapelig tittel:
Why do cancer patients contact their regular general practitioner?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er ett delprosjekt i doktorgradsprosjektet Oppfølging av kreftpasienter hos fastlegen – et samhandlingsprosjekt med vekt på gynekologiske kreftpasienters og fastlegers synspunkter. Formålet med dette delprosjektet er å kartlegge hvor mye og hvilken type kontakt fastleger har med kreftpasienter på sin liste. Dette skal undersøkes ved hjelp av 200 fastleger som deltar i obligatoriske etterutdanningsgrupper i Sør-Norge. Ved hjelp av et uttrekksverktøy til legenes journal vil man kartlegge deres kontakter med kreftpasienter siste år: alder, kjønn, diagnose, antall kontakter og andre diagnoser. Legene får sin "profil" fra forskerteamet og gruppene får et enkelt pedagogisk verktøy til hjelp for en diskusjon om hvordan de forholder seg til sine kreftpasienter, med særlig fokus på hvilke roller de har, på eventuelle samhandlingsproblemer og ønsker overfor annenlinjetjenesten. Gruppeleder fyller ut et skjema om innholdet i diskusjonen som returneres til forskerteamet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1228 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.07.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mette Brekke
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Forskere ansatt ved UiO og Helseforetaket.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst