Forskningsprosjekt


Narkotikadødsfall i de nordiske landene i 2012

Vitenskapelig tittel:

Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2012Prosjektbeskrivelse:
Studien innebærer en kartlegging av narkotikadødsfall i Norge i 2012 og inngår som en del i et nordisk prosjekt. Narkotikadødsfall kan brukes til å beskrive rusmiddelbruk i ulike land, og gir informasjon om trender med hensyn til rusmiddelbruk. Prosjektleder skriver at samarbeid mellom ulike land for å framskaffe slike data er svært viktig, blant annet fordi ulike land koder denne type dødsfall forskjellig, vurderingen av hvilke stoffer som bidrar til dødsårsaken kan variere og forekomst av obduksjoner i slike saker varierer. I samarbeid med alle nordiske land planlegges derfor en oppfølging av tidligere studier som har sett på forekomsten av forgiftningsdødsfall i de nordiske landene. Den aktuelle studien vil se på narkotikadødsfall i 2012, dvs 5 år etter forrige undersøkelse. Tilsvarende studier har blitt gjort i 1984-85, 1992, 1997, 2002 og 2007. Formålet er å bidra til kunnskap om hvilke stoffer som er relatert til slike dødsfall, og å skape et kunnskapsgrunnlag for å kunne iverksette tiltak for å redusere slike dødsfall. Ca 300 personer skal inkluderes i prosjektet. Det skal innhentes obduksjonsrapport fra rettspatolog med en rekke opplysninger, inkludert alder, kjønn, dødssted dødsmåte, funn av brukerutstyr, omstendigheter knyttet til dødsfallet og alle påviste stoffer. Prosjektleder skriver at det ikke vil være mulig å identifisere de enkelte deltakere ved publikasjon, da data skal presenteres på gruppenivå. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for bruk av opplysningene. å redusere slike dødsfall.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/786 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vigdis Vindenes
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Gjøres av ansatte ved FHI, ingen honorering eller ekstern finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Sluttmelding/publikasjon: Narkotikadødsfall i de nordiske landene i 2012
Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2013 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst