Forskningsprosjekt


Oppmerksomhetstrening i behandling av benzodiazepinavhengighet

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets målsetting er å prøve ut et nytt terapeutisk redskap kalt oppmerksomhetstrening, med tre tilfeldig utvalgte legemiddelavhengige pasienter i en fire måneders periode. Undersøkelsen tar sikte på å gi svar på om oppmerksomhetstrening er gjennomførbart med representanter for legemiddelavhengige pasienter i en vanlig norsk behandlingskontekst, og om det er hensiktsmessig å gå videre med en større undersøkelse om effektene av oppmerksomhetstrening i behandling av legemiddelavhengighet. Ved oppstart kartlegges baselineverdier av oppmerksomt nærvær, legemiddelbruk, trekkangst, smerte og deltakerens tro på egne evner til å mestre relevante situasjoner uten legemidler. Som første steg får pasientene en måned med den behandling som er vanlig ved denne institusjonen, med en jevnlig kartlegging av legemiddelbruk, tilstandsangst, smerte og den terapeutiske alliansen. Deretter får pasientene, integrert i den vanlige behandlingen, oppmerksomhetstrening i fire måneder mens den jevnlig kartleggingen fortsetter. Ved slutten av denne perioden kartlegges igjen oppmerksomt nærvær, legemiddelbruk, trekkangst, smerte og deltakerens tro på egne evner til å mestre relevante situasjoner uten legemidler. I tillegg vil pasientene bli intervjuet mht deres opplevelse av nytteverdien av oppmerksomhetstreningen, og om de tror at de vil fortsette å bruke metoden. Et år etter avslutning vil pasientene kontaktes igjen over telefon, med spørsmål om i hvilken grad de fremdeles bruker metoden, og det nåværende omfanget av deres legemiddelbruk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1294 Prosjektstart: 20.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingrid Dundas
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
18.08.2011 REK vest
12.01.2012 REK vest
10.01.2013 REK vest
08.01.2015 REK vest