Forskningsprosjekt


En studie for analysering av blod, urin og svulstvev hos pasienter med føflekkreft som får behandling med vemurafenib

Vitenskapelig tittel:

Molecular and metaboloic profiling of cells and body fluids from patients with malignant melanoma treated with vemurafenib and the combination of vemurafenib and comimetinib in the GO28141 protocol and patients on regular treatment with vemurafenib.Prosjektbeskrivelse:
Vemurafenib er en BRAF hemmer med veldig lovende resultater og høy responsrate hos pasienter med metastatisk malignt melanom med BRAF mutasjon V600 i tumor. Onkogen mutasjon i BRAF er vanlig i melanomceller, og disse er avhengig av RAF/MEK/ERK signalveien. Utviklingen av resistens av BRAF hemmere er en stor utfordring, siden det ser ut som 50% av pasientene får tilbakefall i løpet av 6-8 måneder. Signalveier regulerer viktige funksjoner i celler og hvordan celler reagerer på hendelser i miljøet. Ekstern stimuli (i dette tilfellet vemurafenib) påvirker cellesignalnettverket og lager signalprofiler. Formålet med denne studien er å studere cellulær signalveier og assosierte mekanismer når pasienter behandles med vemurafenib og utvikler resistens til denne behandlingen. Tumorceller, blod og urin fra 20 pasienter med metastatisk melanom som er bærere av V600 BRAF mutasjon, og som er behandlet med vemurafenib, skal undersøkes. Man skal se etter forandringer i signalprofiler, inkludert metabolske forandinger, samt lete etter subpopulasjoner av melanomceller som er resistente for vemurafenib. Det søkes om å opprette en ny spesifikk forskningsbiobank, Vemurafenib resistensmekanismer 1, der ansvarshavende er Marta Nyakas.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/814 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marta Nyakas
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus er sponsor og prosjektet finansieres via forskningsfond fra Avdeling for tumor biologi.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Materiale fra biobank:
Vemurafenib resistensmekanismer 1
Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2013 REK sør-øst
23.09.2013 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst