Forskningsprosjekt


Lokal smertelindrende effekt av ketorolac etter kikkehulloperasjon i kneet - Rosseland

Vitenskapelig tittel:
Effekt av en dose ketorolac intra-artikulært på metabolske forhold, inflammatoriske mediatorer og smerteutvikling i kneledd etter artroskopi – en studie ved mikrodialyseteknikk

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil analysere smertelindring og endringer i inflammatoriske markører i en klinisk placebokontrollert studie av ketorolac 5 mg intraartikulært hos pasienter som gjennomgår en atroskopi av kneledd i narkose. Pasientene skal ikke ha sykdommer ut over kneproblemet. Man vil studere forskjeller mellom smerterespondere, det vil si pasienter med smerter randomiseres til å få enten et aktivt medikament (ketorolac) eller placebo (fysiologisk saltvann). Det vil benyttes intraartikulært kateter for injeksjon av testmedisin, mikrodialysekateter i det opererte kne og i referansevev. Dette er tynt kateter som skal ligge inne ca 2 t for uthenting av vevsvæske. Dette representerer liten fare for infeksjon. Det angis ubetydelige ulemper for prosjektdeltakerne annet enn at pasientene ikke får smertestillende forebyggende. Det er tidligere vist at 1 ml saltvann gitt intraartikulært kan ha en rask smertelindrende effekt. Effektiv tilleggsmedisin (evt iv morfin) er tilgjengelig som ”rescue”-medisin hvis behov.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1261 EudraCT-nummer: 2004-004674-85 Prosjektstart: 02.11.2009 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Leiv Arne Rosseland
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
18.09.2014 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst