Forskningsprosjekt


Varighet av Ubehandlet Psykose i Nordland

Vitenskapelig tittel:
DURATION OF UNTREATED PSYCHOSIS (DUP) AND PATHWAYS TO CARE IN PATIENTS WITH FIRST- AND MULTIPLE EPISODES OF PSYCHOSIS IN NORDLAND – A STUDY OF THE COMPONENTS OF DUP IN A RURAL MENTAL HEALTH SYSTEM

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med psykoselidelser har en lang varighet av ubehandlet psykose (VUP), typisk mellom 1-2 år. Denne studien skal man undersøke tre kilder til forsinkelse i behandling for pasientgruppen; 1) Pasient- eller sykdomsrelaterte forsinkelser, 2) Forsinkelse i henvisning fra primærhelsetjenesten og 3) Forsinkelser i spesialisthelsetjenesten. 120 pasienter skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1426 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Erling Inge Kvig
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst