Forskningsprosjekt


Livets pust

Vitenskapelig tittel:

Livets pust-tidligere intensivpasienters erfaringer med å puste i forbindelse med respiratorbehandlingProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke hvilke erfaringer tidligere intensivpasienter hadde med å puste under og etter respiratorbehandlingen, og hva som hemmet og fremmet følelsen av å få puste. Det skal utføres kvalitative intervju med 15 tidligere pasienter, som rekrutteres fra studiepopulasjonen i et relatert forskningsprosjekt (2012/1230). Det skal innhentes skriftlig, spesifikt samtykke fra deltakerne.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2078 Prosjektstart: 02.12.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Selnes Haugdahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Høgskolen i Nord-Trøndelag, og detaljert redegjort for i tidligere REK-søknad (2012/1230)

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanning Universitetet i Tromsø, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2013 REK midt
25.04.2018 REK midt