Forskningsprosjekt


Fysisk funksjon og fysisk aktivitet for eldre mennesker: Tverrsnitts- og longitudinelle data analyser av Generasjonon 100 kohorten av 70-78 åringer

Vitenskapelig tittel:

Fysisk funksjon og fysisk aktivitet for eldre mennesker: Tverrsnitts- og longitudinelle data analyser av Generasjonon 100 kohorten av 70-78 åringer
Physical functioning and physical activity of older people: Cross-sectional and longitudinal data analyses of the Generation 100 cohort of 70-78 year oldsProsjektbeskrivelse:
Denne studien er et underprosjekt av prosjektet Generasjon100 som tidligere er REK – godkjent. I denne studien skal man bruke data som er samlet inn i Generasjon 100-studien til å besvare nye forskningsspørsmål som ikke er inkludert i Generasjon 100-studiens hovedprotokoll. Data vil omhandlende fysisk aktivitet, muskelstyrke, gange, utmattelse (fatigue), og fall som analyseres gjennom tverrsnitts - og longitudinelle studiedesign. Disse dataene er samlet inn ved hjelp av selvrapportering og ved innsyn i pasientens journal. Tilgang til journal er gitt i hovedprosjektet. Mange eldre opplyser fatigue som grunn til lav fysisk aktivitet og denne sammenhengen skal sees på i studien. Utvalget består av 2000 personer som har samtykket til deltagelse i hovedstudien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/787 Prosjektstart: 27.02.2013 Prosjektslutt: 26.08.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Thorlene Egerton
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektlederens post-doktormidler kommer fra Extra-StiftelsenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Program for bevegelsesvitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2013 REK sør-øst