Forskningsprosjekt


Studier av heroinmetabolisme i humant vev

Vitenskapelig tittel:

Heroin metabolism as a key player and possible basis for new pharmacotherapyProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å studere heroinmetabolismen hos mennesket. Dette vil kunne gi kunnskap om heroinmetabolisme som er nødvendig for utvikling av ny farmakoterapeutisk behandling av heroinavhengighet med fokus på å angripe rusmiddelet før det når hjernen og gir rus. Prosjektet skal hente humant biologisk materiale fra to kilder: 1. Humant levervev fra overskuddsmateriale. Det dreier seg om biopsier fra 20 personer. Prøvene er tatt ved Intervensjonssenteret, Rikshospitalet. 2. Post mortem-prøver fra lever, lunge, hjerne og blod vil bli tatt i forbindelse med rettsmedisinske obduksjoner utført ved Avdeling for Rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Folkehelseinstituttet. Kun små mengder (< 2 g) vil bli tatt fra hvert område/organ fra 10 lik. Alle vevsprøver som skal inngå i studien vil bli anonymisert ved uttak. Vevsprøvene vil bli gitt et nummer og kun informasjon om kjønn, alder og evt. sykdom/dødsårsak (såfremt ikke personidentifiserende) vil være tilgjengelig. Ingen egenskaper hos prøvegiver utover enzymkapasitet for metabolisme av heroin vil bli studert. Prøvene skal destrueres etter at analyse er foretatt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/859 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Inger Lise Bogen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskningsråd (213751/H10)Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Sluttmelding/publikasjon: Studier av heroinmetabolisme i humant vev
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst
19.09.2013 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst