Forskningsprosjekt


Spørreundersøkelse blant pasienter behandlet for tannkjøttssykdommen periodontitt

Vitenskapelig tittel:
Questionnairre survey in patients referred for specialist periodontal therapy in private practice in Norway. Assessment of patient anxiety and information related to therapy.

Prosjektbeskrivelse:
Behandling for tannkjøttssykdommen marginal periodontitt etter henvisning til spesialist krever stor grad av pasientkooperasjon for vellykket resultat. Informasjon til pasienten om sykdommen og dens behandling er pålagt behandler, og regnes som en forutsetning for godt samarbeid med pasient og godt resultat. Angst for tannbehandling er vanlig, men ikke godt kartlagt i denne pasientgruppen, samtidig som kunnskapsnivået er rapportert lavt. Formålet med spørreundersøkelsen er å kartlegge graden av tannbehanlingsangst i en definert pasientgruppe henvist for tannkjøttsbehanding. I tillegg søkes det kunnskap om hvordan pasientene innhentet informasjon i forant av behanding, og hvordan informasjonsbehovet er relatert til selve behandlingen. Fordi undersøkelsen må besvares på internett vil svarprosent vil gi innskt i hvor stor del av gruppen som benytter internett. Svarene på spørsmål om informasjonssøk på internett må evalueres mot dette utgangspunktet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1285 Prosjektstart: 19.10.2009 Prosjektslutt: 30.09.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Morten Klepp
Forskningsansvarlig(e):  Universitet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
18.10.2012 REK vest
10.01.2013 REK vest
14.08.2014 REK vest