Forskningsprosjekt


Studie for kartlegging av psykisk lidelse i ruspoliklinikker

Vitenskapelig tittel:
Outpatient clinics treating alcohol and substance use disorders in Archangelsk and Northern Norway: Characteristics, psychiatric comorbidity and screening for it.

Prosjektbeskrivelse:

(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1411 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Terje Øiesvold
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin/psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
18.09.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord
20.10.2016 REK nord
20.10.2016 REK nord