Forskningsprosjekt


Påvisningstid i spytt og urin for oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam

Vitenskapelig tittel:
Detection window in saliva and urine for oxazepam, zopiclone, diazepam and alprazolam

Prosjektbeskrivelse:
Benzodiazepiner og z-hypnotika er hyppig forskrevne legemidler, indisert til bruk ved angsttilstander og kortvarige søvnvansker. På tross av utstrakt bruk og misbruk, er det gjort få studier av hvor lenge disse stoffene og deres omdannelsesprodukter kan påvises i spytt og urin etter inntak. Kunnskap om dette er viktig, særlig i rettsmedisinske saker der det ikke foreligger blodprøve eller er gått lang tid fra hendelse til prøvetaking, og for vurdering av prøver tatt for rusmiddeltesting. Denne studien ønskes gjennomført for å få mer kunnskap om hvor lenge oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam kan påvises i spytt og urin etter inntak av en enkeltdose. Studien vil bestå av to deler. Den første vil undersøke deteksjonstid i spytt og urin for oxazepam og zopiklon, den andre for diazepam og alprazolam. Totalt vil 20 friske, frivillige menn rekrutteres til prosjektet, i henholdsvis to grupper; oxazepam og zopiklon/diazepam og alprazolam.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1561 EudraCT-nummer: 2013-003350-24 Prosjektstart: 04.11.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gudrun Høiseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Intern finansiering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Materiale fra biobank:
Spytt og urin til REFS' deteksjonstidsstudie høst 2013 (prosjektnr 1372)
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2013 REK sør-øst
25.02.2014 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst