Forskningsprosjekt


ALERT LC in HUNT study

Vitenskapelig tittel:
A study of Lung cancer Epidemiology and Risk factors, including Translational research and Lung Cancer comorbidity, based on the HUNT database - (ALERT LC in HUNT study)

Prosjektbeskrivelse:
A study of Lung cancer Epidemiology and Risk factors, including Translational research and Lung Cancer comorbidity, based on the HUNT database - (ALERT LC in HUNT study) Bakgrunn: Lungekreft er nest hyppigste kreftform i Norge (2550/år), og har den høyeste dødelighet av alle kreftformer. Røyking er etablert risikofaktor, KOLS er assosiert komorbiditet, og tilstanden øker med økende alder, samt at det er påvist SNPs med økt disposisjon for lungekreft. Det foreligger pr i dag begrenset oppgaver over epidemiologi, risikofaktorer og komorbiditet for lungekreft i vår region, og HUNT og lungekreft lite studert. Målsetning: å erverve seg bedre oversikt over epidemiologiske data, risikofaktorer, komorbiditet, molekulargenetiske særpreg for lungekreft i vår region (assosiasjoner), og derved bedre forutsetning for å selektere pasienter for screening, ledsaget av tidlig diagnostikk og behandling, hvilket er vist å gi beste overlevelse for denne pasientgruppen (med ellers høy dødelighet)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1081 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Peter Hatlen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanningen, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2010 REK midt
20.01.2012 REK midt
04.04.2014 REK midt
04.04.2014 REK midt