Forskningsprosjekt


Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Prosjektbeskrivelse:
Det er økning i flåttbitt og flåttbårne sykdommer. I denne studien skal man via datauttrekk fra journalsystemer hos fastleger i Agderfylkene, Vestfold og Telemark kartlegge forekomst av legekontakter siste fem år for flåttbitt og infeksjoner etter flåttbitt. Tilsvarende søk skal foretas for de store legevaktene i samme område. Det er til studien utviklet dataprogram med algoritme for fritekstsøk i journal sammen med diagnosesøk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1296 Prosjektstart: 16.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Morten Lindbæk
Forskningsansvarlig(e):  Antibiotikasenteret for primærmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Allmennmedisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst
25.11.2014 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst