Forskningsprosjekt


Malignt melanom i konjunktiva

Vitenskapelig tittel:

Engelsk tittel: "Conjunctival melanoma: a multicentre study correlating baseline clinical features with histology and genetics"

Norsk Tittel: "Malignt melanom i konjunktiva: en multisenterstudie som ser på sammenhengen mellom klinikk ved behandlingsstart, histologi og genetikk"

REC reference 11/NW/0340, Protocol number: UiL000714Prosjektbeskrivelse:
Konjunktivalt malignt melanom er en sjelden sykdom ( ca. 5 pasienter/ år i Norge). Sykdommen sitter i øyets slimhinne, og kan ikke direkte sammenliknes med andre melanomer i øyet (choroidale melanomer) eller i hud. Ca. 50% får residiv i øyet etter behandling, mens 20-30 % får et alvorlig forløp med metastaser. Man vet at svulstens lokalisasjon i øyet er relatert til sykdommens alvorlighetsgrad, men man vet lite om hvorfor dette er tilfelle. Studien ser nærmere på sammenhengen mellom klinikk og tumors lokalisasjon, og sammenholder dette med mikroskopiske og genetiske forandringer i svulsten. En multisenterstudie er nødvendig for å få et stort nok pasientgrunnlag (ca 300 pasienter). Studien er stor i sitt slag, og vil kunne gi økt kunnskap om sykdommen, ved å si noe om enkelte tumores er mer hissige enn andre. Dette opplyses å gi mulighet til bedre oppfølging og behandling av risikopasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/841 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 01.06.2043

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Morten C. Moe
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen ekstern finansiering eller økonomisk avtale foreligger.

Arbeidet blir gjort i arbeidstid, fritid og i overlegepermisjon.
Det vil bli søkt om forskningsmidler til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Liverpool Ocular Oncology Group Laboratory, Room No 6.029. Div. of Pathology, University of Liverpool, 6th Floor Duncan Building
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst