Forskningsprosjekt


Utprøving av normer til Raven´s Matriser CPM hos samiske barn

Vitenskapelig tittel:

Utprøving av britiske normer til den generelle, ikke verbale evnetesten Ravne's matricer (CPM) hos samiske skolebarn mellom 7-11 årProsjektbeskrivelse:
I psykologisk utredning brukes i dag den generelle evnetesten Ravne's matriser. Testen har en utgave for barn (CPM), som er normert fra 4-11 år 11mnd, britisk normering fra 2006-2007. Selv om testen anses å være kulturuavhengig, har studier vist at kulturell bakgrunn har en innflytelse på resultater. Det ønskes gjennomført en utprøving av testens normer hos samiske skolebarn (sørsamisk og nordsamisk) i alderen 7-11 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/763 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Dagmar Steffan
Forskningsansvarlig(e):  Helse Finnmark
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om midler hos Helsedirektoratet for oppbygging av kompetanse i ReHabiliteringen/kartleggingForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialistoppgave, Nivå: Spesialisering i klinisk nevropsykologi
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2013 REK nord