Forskningsprosjekt


Oppmøte i det organiserte mammografiscreeningprogrammet i Norge, forekomst av brystkreft og dødelighet av sykdommen før og etter innføring av programmet

Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålsettingen med Mammografiprogrammet er å redusere dødelighet av sykdommen. Denne fordelen må veies mot eventuelle ulemper, som den økte forekomsten, overdiagnostikk med mulig påfølgende overbehandling. Tidligere studier har benyttet aggregattall, mens denne vil benytte data på individnivå for å beregne kvinneår under risiko (overdiagnostikk og død). Skandinaviske studier tyder på at sosioøkonomiske forhold kan være av betydning for oppmøtet i Mammografiprogrammet, og prosjektet skal undersøke om dette også gjelder i Norge. Studien er en registerstudie som inkluderer hele den kvinnelige norske populasjonen i relevante register, ca. 1000000 forskningsdeltakere. Det søkes om å benytte data fra Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og fra SSB skal kobles sammen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/795 Prosjektstart: 03.06.2013 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solveig Hofvind
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: En del av arbeidet og ansvaret til ansatte i Kreftregisteret

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000000

Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2013 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst