Forskningsprosjekt


Medfødte hjertemisdannelser hos barn - hvilken rolle spiller mors legemiddelbruk i svangerskapet?

Vitenskapelig tittel:

Congenital Heart Defects in Children – Does Fetal Exposure to Maternal Medication Play a Role?
- a nation-wide cohort study from the Registry of congenital heart defects (BERTE), NorPD and MBRNProsjektbeskrivelse:
Hjertemisdannelser forekommer hos ca 1 % av barn som fødes i Norge. Hensikten med denne studien er å undersøke betydningen av mors legemiddelbruk under svangerskapet for hjertemisdannelser hos barnet. Dette er en populasjonsbasert kohortstudie som skal inkludere alle barn unnfanget i tidsrommet 1.1 2004 - 31.12.2012. Det skal hentes data fra to Sentrale helseregistre: Medisinsk fødselsregister og Reseptregistret, og i tillegg fra behandlingsregisteret Nasjonalt Register for medfødte hjertefeil, BERTE. Studiepopulasjonen dreier seg om ca 435.000 barn. Dette vil gi ca 4350 barn med medfødte hjertemisdannelser, Kontrollgruppen er barn som ikke har vært utsatt for medikamenter i svangerskapet, ca 349.000, 80 % av studiepopulasjonen. Det vil fokuseres på medikamenter som hyppig brukes av gravide, og hvor tidligere studier har indikert en mulig øket risiko for hjertefeil: Antibiotika, medikamenter for hjertekarsykdommer, analgetika, psykotrope medikamenter og antiastmatika. Hjertefeilene vil bli klassifisert ved en ny metode basert på mulig etiologi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/860 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 30.07.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt folkehelseinstitutt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Post.doc-midler er gjort tilgjengelig av Oak Foundation, Sveits, hvor dette prosjektet inngår som en av arbeidspakkene. Det er også søkt om stipendiatmidler fra EU for dette prosjektet. Det vil også bli søkt om midler via Forskningsrådet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 435000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmakoepidemiologi, Nivå: Post doc og PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst