Forskningsprosjekt


G-protein relaterte gener og svangerskapsforgiftning

Vitenskapelig tittel:
Studier av C825T-polymorfismen i G-beta-3-proteinet og andre relevante polymorfismer,- betydning som risikofaktor ved sykdom, prediktor for komplikasjoner og rolle ved effekter av medikamenter. Prosjektfase 2: Prevalens- og assosiasjonsstudier.

Prosjektbeskrivelse:
Målet er å undersøke genetiske variasjon i G-protein-medierte signallveier ved preeklampsi og andre svangerskapskomplikasjoner ved hjelp av HUNT 2-data i kombinasjon med Medisinsk fødslesregister. Det skal foretas analyser av genetiske polymorfismer som affiserer nøkkeltrinn i cellulære signalveier, og som alle bl.a. har en assosiasjon til hypertensjon. i 2004.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1431 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Annetine (Anne Cathrine) Staff
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt
15.02.2013 REK midt