Forskningsprosjekt


Telemedisinsk veiledning ved kikkehullskirurgi

Vitenskapelig tittel:
Telementoring in laparoscopic surgery - Is there a difference in outcome compared to traditional on-site mentoring

Prosjektbeskrivelse:
Kikkehullskirurgi medfører åpenbare fordeler for pasienter og er nå aksepert som gullstandard ved mange kirurgiske inngrep deriblant nyre og prostata operasjoner. Det er et utviklingsbehov for denne typen kirurgi ved UNN. Utdanning i nye operasjonsmetoder er kostbar og tidskrevende siden den ofte krever kurs og reise virksomhet. Dette prosjektet skal undersøke et telemedisinsk utdanningsprogram der urologer ved UNN veiledes av erfarne eksperter innenfor område fra University College og King`s College i London. Treningsprogrammet er godt dokumentert mht. pasientsikkerhet og brukes i dag ved institusjonene i London. Å gjennomføre dette treningsprogrammet ved hjelp av telemedisinsk videokonferanse utstyr er en kostnadseffektiv tilnærming til et voksende behov for opplæring i avansert kikkehullskirurgi. Vi ønsker å vise at telemedisinsk veiledning i nye operasjonsmetoder er nyttig, sikker for pasientene og en effektiv læremåte. Dette for å gjøre moderne behandlingsmetoder lettere og raskere tilgjengelig for den nordnorske befolkning. I neste omgang vil teknologien og erfaringene med dette prosjekt være nyttig i utviklingen av et nordnorsk telemedisinsk nettverk for kikkehullskirurgi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1414 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Stig Mueller
Forskningsansvarlig(e):  UNN - Avd. for urologi og endokrin kirurgi
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord