Forskningsprosjekt


Hjerterehabilitering

Prosjektbeskrivelse:
Denne søknaden gjelder etablering av forskningsinfrastruktur som skal være grunnlag for senere forskning på pasienter som gjennomgår hjerterehabilitering. Denne strukturen skal omfatte: Forskningsbiobank av blod- og urinprøver. Innsamling av kostdata via spørreskjema. innsamling av opplysninger om livskvalitet via spørreskjema Langtidsoppfølging All nevnte innsamling av biologisk materiale og data er samtykkebasert og en vil søke REK for alle de prosjekter som ønskes gjennomført. Varigheten av opplegget er satt til 10 år og en har stipulert et innrulleringstall på 200 pasienter årlig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/735 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ottar Nygård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres innenfor avdelingens ordinære driftsbudsjett.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Materiale fra biobank:
Hjerterehabiliteringen
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK vest