Forskningsprosjekt


Betydningen av SCCA og Pso p27 ved kroniske hudsykdommer

Vitenskapelig tittel:

Betydningen av SCCA og Pso p27 ved kroniske hudsykdommer



Prosjektbeskrivelse:
Dette er en pilotstudie med formål å finne ut mer om sykdomsårsaker og mekanismer bak hudsykdommene psoriasis, lichen planus og atopisk eksem, og finne nye behandlingsmuligheter. Proteinet Pso p27 er til stede i hud med psoriasis, og reduseres når sykdommen kommer under kontroll. Opphavet til proteinet Pso p27 er en variant av proteinet SCCA. SCCA er til stede ved ulike kreftformer og sykdommer med økt inflammasjon, blant annet atopisk dermatitt. Dette er en pilotstudie for å analysere proteinet Pso p27 og varianter av proteinet SCCA i hudprøver fra pasienter med psoriasis vulgaris, atopisk dermatitt og hudsykdommen lichen planus (som ligner litt på psoriasis klinisk). Det ønskes 5 pasienter fra hver sykdomsgruppe, dvs tilsammen 15 pasienter. Det tas små stansebiopsier fra både affisert hud og fra uaffisert hud på hver pasient. Leddvæske ønskes om pasienten samtidig har leddbetennelse. Vevsprøvene vil bli analyserte med immunfluoresensteknologi. Hypotesen er at Pso p27 er en spesifikk markør for psoriasis, og at SCCA finnes i varianter ved alle tre hudsykdommene. Deltakerne rekrutteres fra St Olavs Hospital, ved hud poliklinikk, og fra Trondheim private hudlegesenter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/653 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 15.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Brita Pukstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av det medisinske fakultet



Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet ved Det medisinske fakultet, NTNU, Nivå: Hovedoppgave på 5.året
Materiale fra biobank:
Pso P27 hud og ledd
Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2013 REK midt