Forskningsprosjekt


AMH and ovarian cancer risk

Vitenskapelig tittel:

Anti-Muellerian Hormone (AMH) and Ovarian Cancer RiskProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å se på forholdet mellom Anti-Muellerian hormon-nivåer og eggstokkreft. Eggstokkreft er den mest fatale gynekologiske kreftformen. Flere reproduktive faktorer er forbundet med risikoen for denne type kreft; paritet, alder ved menarche, alder ved menopause og antall eggløsningssykluser. Anti-Muellerian hormon (AMH) er et proteinbasert hormon som finnes i granulære celler. AMH nivåene øker med puberteten og reduseres frem til overgangsalderen. Forholdet mellom AMH og reproduktive risikofaktorer for eggstokkreft samt eksperimentelle data som indikerer at AMH kan hindre eggstokkreftvekst tyder på at økt AMH nivå kan være assosiert med redusert risiko for eggstokkreft. Forskerne vil gjennomføre en studie basert i Janus-kohorten med hovedmål å evaluere forhold mellom AMH nivåer og risiko for eggstokkreft. Sekundære mål er å se på sammenhengen av FSH og inhibin-B nivåer i forhold til risiko for eggstokkreft, deretter forholdet av AMH, FSH og inhibin-B i serøse vs. ikke-serøse svulster og rolle av alder, paritet, BMI, og p-pille bruk i assosiasjonen. Utvalget består av 400 kvinner som har avgitt blodprøver til Janusbanken, hvorav 200 kvinner med eggstokkreft og en kontrollgruppe bestående av 200 kvinner som ikke har utviklet eggstokkreft. Informasjon om kreftdiagnose skal hentes fra Kreftregisteret og data skal også innhentes fra helseundersøkelsene som deltagerne har vært med på (fylkesundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland, 40-åringsundersøkelseni Oslo, Osloundersøkelsen). Videre skal data om antall barn hentes fra Folkeregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/583 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elisabete Weiderpass Vainio
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres delvis av Kreftregisteret, Norge og National Cancer Institute, USAForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Materiale fra biobank:
Janus Serumbank
Behandlet i REK
DatoREK
17.04.2013 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst