Forskningsprosjekt


Egnet til å kjøre bil?

Vitenskapelig tittel:
Egnet til å kjøre bil? Tverrfaglig utredning av egnethet for bilkjøring etter sentralnervøs sykdom og skade med vekt på nevropsykologisk metodikk.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Førerkortvurderinger av pasienter etter skade og sykdom er en av de hyppigste problemstillingene som henvises nevropsykolog på Rehabiliteringsklinikken, UNN. Dette prosjektet undersøker nevropsykologiske aspekter ved vurderinger av egnet for bilkjøring hos pasienter med hjerneskader som følge av cerebrovaskulær sykdom, traumatiske skader og anoksisk skade etter hjertestans. Målsetting: Prosjektet har tre delstudier med relaterte, men forskjellige målsetninger: 1) Hvilke nevropsykologiske tester er de viktigste prediktive i vurdering av egnethet for førerkort? 2) Hvor god er den prediktive validiteten av førerkortvurderinger målt i ulykkesfrekvens? og 3) Betydningen av kognitiv dysfunksjon for bilkjøring etter hjertestans. Prosjektet skal lede fram til en PhD-grad i psykologi. Metode: Alle delstudiene i prosjektet er kliniske studier med data fra de førerkortvurderinger som er gjort i klinikken i perioden 2003-2008 og data fra kommende utredninger i perioden 2009-2012. Det første studiet baserer seg på en retrospektiv gjennomgang av data fra førerkortvurderinger, den andre er en oppfølgingsstudie av pasientene som deltok i studie 1, mens det tredje studiet er prospektivt og inkluderer en gruppe som tidligere ikke har vært omtalt i den nevropsykologiske faglitteraturen hva angår førerkortvurderinger. Metodene som benyttes er standardiserte nevropsykologiske tester av kognitive funksjoner, spørreskjema og praktisk førerprøve hos sjåførlærer. Vitenskapelig betydning: Prosjektet har høy aktualitet innenfor det nevropsykologiske fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt ved at studienes metodiske design er forbedret i forhold til tidligere publisert nevropsykologiske førerkortstudier. Dette prosjektet vil også inkludere større utvalg enn tidligere studier, og vi vil i tillegg studere pasienter som har overlevd hjertestans som ikke tidligere er en omtalt pasientgruppe i førerkortlitteraturen. Resultatene fra prosjektet vil kunne bidra til å danne retningslinjer for nevropsykologiske førerkortvurderinger på nasjonalt plan. Tematikken for dette prosjektet er diskutert med Sunnaas Sykehus for å sikre et unikt forskningsfokus som ikke overlapper andre pågående nasjonale studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1410 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Aslaksen
Forskningsansvarlig(e):  Rehabiliteringsklinikken UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Ph.D
Sluttmelding/publikasjon: Begrenset til å undersøke personer henvist til førerkortutredning ved Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
23.04.2015 REK nord